Η «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» σέβεται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα του κάθε χρήστη/καταναλωτή που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της στον ιστότοπο www.karavasilisnet.gr. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο (λαμβάνοντας συνεχώς υπόψη κάθε μεταβολή της σχετικής νομοθεσίας). Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ καταναλωτών είναι ασφαλή και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διαφύλαξη και επαλήθευση κατά την εγγραφή και την επανασύνδεση όπως επίσης και για τη σωστή χρήση των παραγγελιών. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.karavasilisnet.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα κατ’ ουδένα τρόπο δε μπορούν να αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές) και επιπλέον, δε χρησιμοποιούνται για έρευνες. Ανά πάσα χρονική στιγμή ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει από την «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» την άμεση διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

COOKIES

To www.karavasilisnet.gr όπως και το σύνολο των ηλεκτρονικών καταστημάτων κάνει χρήση των cookies. Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ)».

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αναγκαία Cookies .
  • Cookies λειτουργικότητας.
  • Cookies επιδόσεων.
  • Cookies Διαφήμισης.
  • Cookies Analytics.

Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.karavasilisnet.gr. Ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των cookies, είτε ως σύνολο, είτε μεμονομένα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ EMAIL

Για την αποστολή ενημερωτικών ή προωθητικών emails η «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΕ» χρησιμοποιεί την εφαρμογή MailChimp όπου ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα απεγγραφής από τη σχετική λίστα εγγεγραμμένων πελατών οποτεδήποτε αυτός το επιθυμεί.